Spory sądowe i arbitrażowe, mediacje

 

Reprezentujemy strony w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Posiadamy także doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczących kwestii zamówień publicznych.

 

Prowadzenie sporów sądowych, arbitrażowych i administracyjnych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki kancelarii. Od lat współpracujemy z renomowanymi kancelariami w całej Polsce, dzięki czemu możemy prowadzić i koordynować obsługę prawną na terenie całego kraju.

 

Nasze doświadczenie w  postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych obejmuje wszystkie dziedziny prawa i gospodarki, w których Kancelaria świadczy obsługę prawną.


Stosowana przez nas metodyka pracy pozwala szybko i precyzyjnie zidentyfikować wszystkie istotne elementy sporu. Pomagamy klientowi rzetelnie ocenić jego sytuację prawną, z której wynika pozycja procesowa. Badamy zasadność prowadzenia mediacji i negocjacji ugodowych oraz wspólnie z klientem ustalamy plan działań i harmonogram czynności w sprawie. Wybierając sposób postępowania, zawsze mamy na względzie interesy gospodarcze klientów. Analizując spór, staramy się też wskazać działania, które pomogą uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem