Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej chronią dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, tj. dobra o charakterze intelektualnym, które – ucieleśnione w przedmiotach materialnych – stanowią przedmiot obrotu. Mają one ogromne znaczenie gospodarcze i często stanowią o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Akty prawa szczegółowo regulują sposoby uzyskiwania praw do tych dóbr oraz zasady korzystania z nich, a także określają, jakie działania osób trzecich stanowią ich naruszenie. Odrębnym reżimem prawnym jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Może ono uzupełniać ochronę poszczególnych praw własności intelektualnej, a także stanowić odrębną podstawę ochrony interesów przedsiębiorców. W ramach swojej działalności Kancelaria Radcowska oferuje wszelką pomoc w zakresie:

  • rejestracji znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych,
  • pomoc w walce z podmiotami stosującymi praktyki nieuczciwej konkurencji,
  • pomoc w ochronie praw autorskich zarówno osobistych, jak i majątkowych,
  • walkę z podmiotami uprawiającymi tzw. „cyber squatting”,
  • reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych i pozasądowych związanych z naruszeniem praw wyłącznych, praw autorskich i stosowaniem praktyk nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria prowadzi również doradztwo prawne we wskazanym powyżej zakresie, przygotowując opinie i udzielając porad prawnych.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem